• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com

Yem Bitkisi

Halbes Yem Yetiştiriciliği

Halbes olarak şirketimizin yatırımı olan Kuras Tarım ve Hayvancılık bünyesinde doğacak olan yem ihtiyaçlarına ve de Türkiye’nin içerisinde bulunduğu kaliteli yeme yönelik eksikliklerin ortadan kaldırılması için ilk etapta Yozgat’ta korunga, Kars’ta mısır ekilmiştir. Şirketimiz bünyesinde ekilmesi planlanan araziler için en uygun yem bitkisi ve toprak analizleri ilgili yerlerce yapıldıktan sonra uygunluğu onaylanırsa ekim aşamasına geçilmektedir.

Hasat zamanı geldiğinde tarladan toplanan bütün ürünlere, seçilen örnekler dahilinde bu konuda öncü olmuş laboratuvarlarda analizlerini yaptırıyoruz. Böylece gıda güvenliği alanında doğacak olan tehlikeleri sıfıra indirmek için çalışıyoruz. Çünkü oluşturduğumuz bu kontrol noktaları sayesinde, hayvanların besleneceği üründen başlayıp, sofranıza gelene kadar ki sürecin tamamına hakim olmak için çabalıyoruz. Onun için laboratuvar analizlerine ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara çok önem veriyor, üretim politikalarımızın her aşamasında bu alanda kazandığımız bilgi ve tecrübeleri kullanıyoruz.

 

Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Nedir?

Yem bitkisi olmadan ot obur küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak imkansızdır. Kazançlı ve ucuz hayvan beslemenin yegane yolu tarlaya yem bitkisi ekerek hayvanları kaba yemle beslemektir. Hayvancılıkta gelişmişliğin ölçüsü yem bitkisi ekiliş oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Avusturalya da ekilen arazilerin %50’sini yem bitkisi oluştururken bu oran Avrupada %25 – %35’ler arasındadır. Ülkemizde ise %10’un altında kalmaktadır.

Çayır ve meralar kaliteli kaba yemin bol ve en ucuz üretildiği alanlardır. Biliçli hayvancılığın yapıldığı bir çok ülkede çayır meralar hayvan beslenmenin ana omurgasını oluşturmaktadır. Avrupa’da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarını %50’sini çayır ve meralardan %25’i kuru ot ve silajdan %25’ni de kasif-konsantre yemlerden karşılamaktadırlar. Yurdumuzda çayır meralar aşırı otlatma ve bakımsızlık nedeniyle verimsizleşmiştir. Hayvan besleme ekseriyette anız sap samanla yapılmaktadır son yıllarda silajı yapımı ve yonca ekimi yaygınlaştığı görülmektedir.

 

 

İlginizi çekebilecek yazılar.