• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com

Rüzgar Türbini Nedir?

Rüzgar türbinleri hakkında bilinmesi gereken en önemli husus, hakkında ciddi bilgi yanlışları bulunduğudur. Rüzgar türbinleri yıllardır yapılan çalışmalara göre ne insan ne de hayvan sağlığı üzerinde bir sorun oluşturmaktadır. Rüzgar türbinleri hakkında yıllardır öne sürülen en büyük yanlış kuşların ölümüne neden olduğudur. Bu rüzgar türbinleri hakkında ortaya atılmış, geçerliliği dönem içerisinde olan bir iddiadır. Öyle ki arabalarımızın öldürdüğü kuşlar yanında, rüzgar türbinlerine çarpıp ölen kuşlar son derece azdır. Zaten modernize edilmiş bütün rüzgar türbinlerinde kuş kovucu kızılötesi ses mevcuttur. Yani kuşları o bölgeden uzak tutan bir sistem zaten mevcuttur. Bir de bu iddia zaten devasa boyutlarda megawattlık rüzgar türbinleri için geçerlidir. Küçük rüzgar türbinleri, tam bir doğa dostudur. Düşük devirli döndüğü için zarar vermez ve kuyruk aracılığıyla yön alan rüzgar türbinlerinin kuyrukları kuşlar için de bir yuva olmuştur. Yani en yeşil enerji olan rüzgar türbinlerinin doğa düşmanı olması söz konusu değilken, tamamen ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla ülkemizde yıpratılmaya haksız bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü ülkemiz rüzgar gücü potansiyeli bakımından oldukça verimlidir ve ülkemiz enerjisinin yüzde 72’sini ithal etmektedir. Tabloya böyle bakıldığında işin içinde ne türlü çıkar odaklarının olduğu çok net anlaşılmaktadır.

Rüzgar türbinleriyle ilgili bir iddia 2016 senesinin sonlarına doğru Danimarka’da atılmıştır. Türkiye’de bu konuda çalışmalarını Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu sürdürmektedir. Rüzgar enerjisi hayvanlar ve insanlar için ne kadar tehlikelidir yazısında, Danimarka’da rüzgar santrallerinin yapımının neredeyse durma noktasına geldiğinden bahsedilmektedir. Oysa Danimakar’da rüzgar türbinlerinin durma noktasına gelmesinin sebebi ülkenin yıllardır kurduğu rüzgar türbinlerinde, yüzde bakımından toplam enerji üretiminin yüzde 140’ını bu kaynaktan sağlamasıdır. Yani ihtiyacının yüzde 40 fazlasını üretmekte ve bunu da ihtiyacı olan Avrupa ülkelerin satmaktadır. Hatta Danimarka’da dönem dönem vatandaşlar bedava elektrik almaktadır.

500 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 1000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 2500 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 5000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 10000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 20000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 50000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 100000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini, 250000 Watt Yerli üretim rüzgar türbini imalatını yapmaktadır. Her rüzgar türbini kendi içerisinde çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Daha sonraki yazılarımızda rüzgar türbini parçalarını detaylı olarak resimlerle ve yazılarla anlatacağız. Rüzgar türbini parçalarını öğrenmek için lütfen diğer yazılarımızı okuyunuz.

Oysa Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığına inandığımız bu haberde, Türkiye’de rüzgar türbinlerinin kurulması kasıtlı olarak engellenmeye çalışılmaktadır. Tarafımızca hiçbir inanırlığı bulunmayan ve geçerliliği olmayan bu yazıyı tamamen reddediyor, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi rüzgar türbinlerinden, güneş panellerinden sağlamak zorundadır. Aksi taktirde termik santralleri, nükleer santrallerin kurulması daha da artacaktır. Ülkemiz gelişmek için üretmek zorunda, üretmek için de enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerjiyi ne kadar ucuza mal edersek, ürettiğimiz ürünler de o kadar ucuz ve alınabilme kapasitesi o kadar yüksek olur, bunun sonucunda da gelişmiş ve kalkınmış bir ülkeye sahip oluruz.