• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com

Rüzgar Türbinleri ve yenilenebilir enerji arasındaki ilişki nedir?

Rüzgar türbinleri en temiz yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilmektedir. Çünkü rüzgar türbinlerinin ana bileşenlerinin üretildiği parçalardan, elektrik enerjisinin üretimine kadar geçen sürede çok ciddi bir üretim söz konusudur. Yenilenebilir enerji olarak rüzgar türbinlerinin enerji üretimi gelişmiş ülkelerde birim maliyetlerde oldukça düşüktür.

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Almanya’nın birim enerji maliyetlerini görebilirsiniz. Bu tabloda karada kurulan rüzgar türbinleri maliyetlerinin Hidro elektrik maliyetlerine yakın olduğu görülmektedir. Birim enerjide ülkemizde de benzer bir tablo bulunmaktadır. Ülkemizde zengin akarsu kaynaklarının olduğu ve bunlar üzerinde de ciddi baraj yatırımlarının olduğu göz önüne alınırsa benzer sonuçlar olduğu görülecektir; ancak ülkemiz için şöyle bir durum söz konusudur. Türkiye’nin elektrik ihtiyaçlarının ve maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemler yaz ortası ve kış dönemidir. Akarsularının verimlerinin en düşük olduğu dönemlerde ülkemiz enerji ihtiyacı çok büyüktür. İlkbahar dönemlerinde karların erimeye başladığı dönemde enerji ihtiyacı düşük üretim fazladır. Yılbazında bütün enerji ihtiyacının yüzde 72’sini ithal eden Türkiye, ilkbahar aylarında enerji fazlası vermekte ve fazlasını Gürcistan’a satmaktadır.

Bu dönemde Hidro-Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi bazı dönemlerde devlet tarafından alınmamaktadır. Ülkemizde alternatif enerji kaynaklarına her zaman ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin fazla olduğu dönemlerse sonbahar – kış aylarıdır. Dolayısıyla rüzgar enerjisinden elektrik üretimi bu dönemlerde çok ciddi ihtiyaçtır. Ülkemizin bu duruma kayıtsız kalmadığı kesindir. Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi de rüzgar enerjisine olan yatırım artmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında doğaya zarar vermeden, bilinen bütün yanlışların kasıtlı olarak ortaya atıldığı rüzgar türbinleri karbon üretimi olmadan elektrik üretebilen tek enerji kaynağıdır. Güneş panellerinin bile enerji üretimi sırasında aşırı ısınmalarla toprağı verimsizleştirmesi, çok az da olsa panellerden karbon salınımı gerçekleştirmesi, enerjisi daimi olan rüzgar enerjisine bütün dünya ülkelerini yönlendirmektedir. Yeşil enerji için kaçınılmaz olan rüzgar türbinlerinin doğru üretim teknikleriyle, üretiminden son aşamasına kadar doğa dostu bir prensibi belirlemesi gerekmektedir. Bu çerçeve de rüzgar türbinleri hakkında yenilenebilir enerji arasındaki ilişkiyi şekillendirecek olarak, rüzgar enerjisi ve rüzgar türbinleri yakın gelecekte nihai enerji kaynakları olacaktır.