• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Profesyonel Çiftliklerde İş Planlaması

 

Profesyonel hayvan çiftliklerinin işletmelerinde sistematik olarak yapılması gereken işleri 2 gruba ayırmamız gerekir. Birincisi rutin olarak yapılması gereken işler, ikincisi mevsimsel olarak yapılması gereken işler.

Rutin Olarak Yapılması Gereken İşler:

  • Yemleme
  • Sağım
  • Buzağı/ kuzu bakımı
  • Doğumhane bakımı
  • Gübre temizliği
  • Çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.

Yukarıda sıralanan, bir çiftlikte rutin olarak yapılması gereken işlerin tamamına yakını makine ekipman yardımıyla yapılmaktadır. Ancak nihayetinde insan tarafından uygulama yapılacağı için yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır.

Mevsimsel Olarak Yapılması Gereken İşler:

Çiftliklerde mevsimsel olarak yapılması gereken işler iki gruba ayrılır.

Kaba Yem Temini:

Kaba yem temini, çiftlik kendi bünyesinde sahip olduğu arazide üretim yapabilir, çevresindeki arazileri kiralayarak üretim yapabilir, çevre arazi sahipleri ile sözleşmeli üretim anlaşması yaparak kaba yemini temin edebilir ya da çiftçilerden kaba yemi satın alabilir. Tüm bu yöntemlerde maliyetler önemlidir. Bilindiği gibi bir çiftlikte toplam maliyetin %72’si yem maliyetidir. Bu sebeple çiftlikler maliyetlerini minimuma düşürmek için kaba yem temininde üretim yolunu seçmelidirler.

Gübre sistemi:

Gübre, ahırların içinden otomatik gübre sıyırıcıları ile sürekli sıyrılıp ahır önündeki gübre çukuruna depolanmaktadır. Bu depo yaklaşık 30 günlük gübreyi depolamaktadır.Buradaki gübreyi ekilir araziye atamadığımız süre olan 180 gün boyunca depolayacağımız gübre silolarına taşımamız gerekmektedir.Bu sebeple çiftlik arazisinin bir bölümünde bu gübreyi depolayacak siloların yapılması gerekmektedir.Bu silolar betonarme olabileceği gibi çelik silo olarak da uygulanmaktadır.

 

Bu planlama sadece bir örnek olup, sizlerin de bu konuda daha detaylı ve planlı bir bilgi almak için info@halbes.com adresine bir mail atmanızı önerebiliriz.