• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Neden Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Türbinin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sabit santrallerde üretilen enerjinin nakli oldukça pahalı ve zordur. Bu yüzden enerji bulunmayan bölgelerde kurulması düşünülen küçük tesis yatırımları yapılamamaktadır. Ayrıca Türkiye de tarıma elverişli pek çok toprak su olmadığından ekilip biçilememektedir. Seraların ısıtılması ve çiftliklerin enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgar jeneratörleri ideal çözümdür. Otel ve motellerin enerjisinin rüzgar jeneratörü ile karşılanmasıyla önemli bir gider kalemi yok olmaktadır.
Herkes kendi ihtiyacı olan enerjiyi 1 MW a kadar kendisi üretebilmekte bunun için bütün yasal mevzuatlar tamamlanmıştır.

 

Neden Rüzgar Enerjisi?

Toprak ve su yaşamak için gerekliyse enerjide kalkınmak için gereklidir. Türkiye yoğun bir biçimde ekonomik ve sosyal kalkınmasını tamamlamaya çalışıyor. Bu gayretleri hedefe ulaştıracak tek etken enerjidir. Ancak enerji sektörüne yakından baktığımızda hem birincil enerji kaynaklarına hem de elektrik enerjisine çok hızlı talep artışımız var. Birincil enerji kaynaklarının sağlanması bakımından %70’leri aşan bir oranda dışa bağımlı bir ülkeyiz. İkincil enerji olarak elektrik enerjisi üretiminde de dışa bağımlı olan kaynaklarımız yaklaşık %58 oranındadır. Dışa bağımlılık, hızlı talep artışı, yüksek yatırım gereksinimi enerji sektörümüzün önemli özellikleri olarak kendini gösteriyor.

Rüzgar gücünden elektrik üretimi, yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekonomik değer kazanması sadece enerji sektörüne değil aynı zamanda ekolojik dengenin de bozulmadan korunmasına da olumlu katkı sağlamaktadır. Çevre ve iklim değişikliği konusunda , dünya genel ısısının 2 derece daha artmaması için neler yapılması gerekir ve benzeri gibi teknik kriterler söz konusudur. Dolayısıyla, enerjide üretim kadar tasarrufta önemlidir. Enerjide % 70 dışa bağımlı olan ülkemizde, artan enerji arz talebini karşılamak üzere bir yandan enerji alanlarında yatırımlar yapılırken diğer yandan da enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözümlere yönelim artıyor.

Kaynak: http://www.tureb.com.tr/tr/tureb/neden-ruzgar-enerjisi

İlginizi çekebilecek yazılar.