• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com

Kiraz Yetiştiriciliği

 

kiraz (1)Anadolu birçok meyve türlerinde olduğu gibi kirazın da en eski kültürünün yapıldığı bir yerdir. Yapılan çalışmalarla kirazın gen merkezinin Transkafkasya, Küçük Asya civarı ve İran olduğu belirlenmiştir.

Yabani kirazların yoğun olarak bulunduğu Hazar denizi ile Karadeniz arasındaki bölgenin kirazın Anavatanı olduğu kabul edilmektedir. Memleketimizde de Kuzey Anadolu Dağları ve Doğu Toroslar’da yabani tiplere bol miktarda rastlanmaktadır.

Dünyada geniş bir yayılmaya sahip olmakla beraber ticari üretimi bazı ülkelerde yoğunlaşmıştır. A.B.D, Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Bağımsız Devletler Topluluğunun Avrupa kısmı önemli üretici ülkelerdir. Ülkemiz iklim şartlarına bağlı olarak A.B.D.’den sonra: genellikle ikinci sırada yer almaktadır. Üretim miktarı bakımından dünyada ikinci durumda olmamıza rağmen, üretim kalitesi ve ihracat miktarı bakımından durumumuz istenilen düzeyin çok altındadır.

HALBES NEDEN KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPMAK İSTİYOR?

kiraz (2)

Türkiye uzun yıllardır ürettiği kiraz meyvesi ile önemli bir nüfusa gelir kapısı sağlamış durumda. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, Türkiye’nin kaliteli kiraz yetiştiriciliği ile Avrupa’da ön plana çıktığı görülmüştür. Türkiye’den genelde yurt dışına satılan bu kirazların hem sayısının arttırılması hem de bizim meyvecilik alanında ki bilgilerimiz ile harmalandığında daha kaliteli bir noktaya geleceğine inancımız tam. İşte bu yüzden kiraz yetiştiriciliğini profesyonel olarak yapmak istiyoruz. Bunun için yaptığımız çalışmalar sonucu ektiğimiz kiraz ağaçlarımızı her yıl kademeli olarak arttırmayı hedeflemekteyiz.
İlginizi çekebilecek yazılar.