• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Liste Görünümü Küçük Resim Görünümü

Yem Bitkileri

Halbes Yem Yetiştiriciliği Halbes olarak şirketimizin yatırımı olan Kuras Tarım ve Hayvancılık bünyesinde doğacak olan yem ihtiyaçlarına ve de Türkiye’nin içerisinde bulunduğu kaliteli yeme yönelik eksikliklerin ortadan kaldırılması için ilk etapta Yozgat’ta korunga, Kars’ta mısır ekilmiştir. Şirketimiz bünyesinde ekilmesi planlanan araziler için en uygun yem bitkisi ve toprak analizleri ilgili yerlerce yapıldıktan sonra uygunluğu onaylanırsa ekim aşamasına geçilmektedir. Hasat […]
SİLAJ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR? Silaj, suca zengin yemlerin, beton, taş, tahta veya plastik malzemeden hazırlanan silo kabı içinde havasız ortamda süt asidi (laktik asit) bakterilerinin etkinliğine bırakılarak fermente edilmeleriyle elde edilen yemdir. Yani hayvanlar için suca zengin yemlerden hazırlanan bir çeşit turşudur. İyi bir silolama ile silolanan yemlerin bozulmadan ve besin madde içeriklerinde önemli bir […]
Korunga Nedir? Otsu, genellikle 30-70 cm boyunda, çok yıllık, pembe çiçekli, hayvan yemi olarak kullanılan bir Bitki (Onobrychis viciifolia). KORUNGA TARIMI Korunga, baklagillerden ve çok yıllık bir yem bitkisidir. Bitkinin kalınlaşmış bir ana kökü ve çok sayıda yan kökü bulunur. Bitki taç kısmından çok sayıda sap verir. Saplar 100-120 cm boylarındadır. Sap kesiti yuvarlaktır. Taban […]