• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Liste Görünümü Küçük Resim Görünümü

Hayvancılık

ET TÜKETİMİ GİTTİKÇE AZALIYOR 2013 Yılında yapılan bir araştırma ile, Son 50 yılda dünya genelinde tüketimde büyük artış yaşandı. Et tüketimi de bundan muhaf değil elbette. Yapılan bir araştırma et tüketiminin dünya genelindeki dağılımını ortaya koydu. Buna göre 1960 yılında dünya genelinde 70 milyon ton et tüketilirken bu rakam 2007’ye gelindiğinde 268 milyon tona yükseldi. […]
Halil İbrahim Başer – Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tayar, Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketiminin sadece kurban bayramlarında gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabildiğini belirterek, “Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve yaklaşık 16 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde bu miktarın arttırılması gerekir” dedi. Prof. Dr. Mustafa Tayar, […]