• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Halbes Tarım ve Hayvancılık Tıbbi Bitkiler Çalıştayına Katıldı

Untitled-3 copy

Halbes 2011 Yılında öncü olarak kurduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftliği ile Türkiye’nin de bu konuda önde gelen kişilerinden tebrik almaya devam ediyor.

Türkiye’nin yıllardır göremediği kayıp hazinesi olarak nitelendirdiğimiz ‘Tıbbi ve Itri (Aromatik) Bitkiler’in strateji ve hedeflerinin belirlenmesi gayesiyle 28-29 Şubat 2015 Tarihinde düzenlenen çalıştayda Türkiye’nin bu konu hakkındaki eksikleri, bulunduğu nokta ve yapması gerektiklerine yönelik stratejiler geliştirildi.

Bu çalıştayda bizlerinde yer almasına olanak sağlanmış, görüşlerimizi ve hedeflerimizi çalışma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Bu da gösteriyor bu konuda Halbes’in Türkiye’nin öncü firmalarından biri olduğu ortaya koyulmuştur.

Türkiye için bu değerlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan bu çalıştayın hedeflerine biran önce ulaşmasını diliyoruz.