• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Halbes Enerji Yatırımını Diğer Yatırımlardan Farklı Kılanlar Nedir

HALBES ENERJİ YATIRIMINI DİĞER YATIRIMLARDAN FARKLI KILANLAR NEDİR?

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu için insanoğlu yüz yıllardan beri rüzgar enerjisinden faydalanmaktadır. Günümüzde daha çok elektrik üretimi için kullanılan rüzgar enerjisinin Türkiye’deki yeri, önemi ve stratejik anlamda dışa bağımlığını ortadan kaldırabileceği için büyük öneme sahiptir. Türkiye rüzgar haritası incelendiği zaman, rüzgar yatırımlarının kıyı şeridi, sahil bölgelerinde yoğun olarak yer aldığı görülmektedir.

Rüzgar gücü, enerjisi ve teknolojisi günümüz dünyasında bütün ülkeler ve çevreler tarafından kabul görmüş, faydası tartışılmaz, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere teknolojinin,sanayinin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte dünyamız yoğun bir enerji talebiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu talebin karşılanması büyük oranda fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Fakat fosil yakıtların tükenme tehlikesi ve aynı zamanda çevreye verdiği zararları göz önünde bulundurursak alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz kaçınılmazdır.İşte bu kaynakların en önemlilerinden biri de rüzgardır.

 

HALBES YATIRIMLARINI NEDEN İÇ ANADOLU BÖLGELERİNDEN BAŞLADI?

Aslında haritadan da görülebileceği üzere bu alanda yapılan yatırımlar, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde toplanmıştır. Oysa biz Halbes olarak üretim yerimizi Ankara ve Yozgat olarak belirledik. Bunun en büyük nedeni de sahil kesiminde yer almayan yerlerinde ‘Rüzgarın gücünden’ faydalanmasını istememizdir. Geliştirdiği kanat sistemleriyle yüksek lisans tezine konu olan Yücel HÖKELEK’in çalışmaları bu tez kapsamında da ortaya koyulmuştur. Nitekim tez sonucunda da yazdığı üzere, Türkiye’de ‘Yeşil’ olarak belirlenen yerlerde, rüzgar türbininin gücünden faydalanmaya başlayacaktır.

Bu noktada unutulmaması gereken bir husus var ki o da bizim ürettiğimiz rüzgar türbinlerinin diğerlerinden çok farklı olduğudur. Çünkü, düşük hızlarda bile elektirik üretimini durdurmayan; bundan dolayı da yapılan yatırım konusunda size güvence verebilen bir mekanizmaya sahiptir. Uluslararası kabul edilen bu sistemler ile önce Türkiye’de daha sonra yurtdışına yönelik tanıtma işine çok önem veriyor, bu değerin milli bir yapıya sahip olduğuna inanıyoruz.

 

İlginizi çekebilecek yazılar.