• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com

Küçükbaş Hayvancılık

Türkiye’de 1990 yılında 40 milyonun üzerinde olan koyun sayımız, son yıllarda hızlı bir azalma göstermiş, 2011 yılına gelindiğinde koyun sayımız 20 milyonun altına düşmüştür. İnsan beslenmesinde hayvansal proteinin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Beslenmede etin, toplam et üretimi içinde kırmızı etin yeri, özellikle de gelişme çağındaki çocuklar için daha önemli ve vazgeçilmezdir.

Unutulmaması gereken diğer bir husus ise Türkiye’nin gerek Ortadoğu gerekse de Avrupa pazarında rekabet edebilme seviyesine gelmesi ancak ve ancak koyunculuk sektörüyle gerçekleşebilir.  Ancak üretim planının iyi yapılması ve öncelikle kendi ülke açığımızı kapatmamız gerekmektedir.