• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
AB Projesi

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler( Katolog Bitkiler) Uçucu yağ tesisi ve Ekstrak Yapım Projesi

Yozgat ilinde Aromatik ve farmakolojik bitkilerde (katalog bitkiler) sözleşmeli üretim modeli uygulanarak üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yerel ve ülkesel düzeyde içerik ve potansiyel açısından araştırılması, yağ alma ve ekstrakt yapım tesislendirmesinde, ileri (inovatif) araç, ekipman, yöntem, teknoloji kullanılması, AB standartları sağlanarak belgelendirme, pazarlama, satış/dağıtım, düz istihdam ve vasıflı istihdam, mesleki bilgi ve deneyimin tanımlanarak geliştirilmesi, uluslararası teknik işbirliği sağlanarak, AB standartlarında uçucu yağ tesisi ve ekstrakt yapım projesi uygulanacaktır.

Projemiz Avrupa Birliği tarafından 2011 yılında kabul edilmiştir. Önümüzdeki dönemde Brüksel’de proje imzalanarak hayata geçirilecektir.