• 0312 865 10 12
  • info@halbes.com
Liste Görünümü Küçük Resim Görünümü

Hayvancılık

Yıllar boyu izlenen hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalardır. Ülkemizde uzun yıllardır popülist eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda uygulanan destekleme politikaları ekonomiyi ve istikrar tedbirlerini olumsuz etkilemektedir. Serbest piyasa şartlarının tam oluşmaması, devletin tarımda belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman kaynaklarına sıkça başvurulması Hazine’ye maliyet artırımından […]
Türkiye kişi başı yılda 36 kg et tüketiyor Türk vatandaşları geçen yıl ağırlıklı piliç eti olmak üzere günlük ortalama 89,3 gram et tüketebildi. ABD Gıda ve Tarım Politikası Araştırma Enstitüsünün “Dünya Tarım Görünümü 2012” Raporu ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-Bir) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada kişi başına et tüketimi […]
ET TÜKETİMİ GİTTİKÇE AZALIYOR 2013 Yılında yapılan bir araştırma ile, Son 50 yılda dünya genelinde tüketimde büyük artış yaşandı. Et tüketimi de bundan muhaf değil elbette. Yapılan bir araştırma et tüketiminin dünya genelindeki dağılımını ortaya koydu. Buna göre 1960 yılında dünya genelinde 70 milyon ton et tüketilirken bu rakam 2007’ye gelindiğinde 268 milyon tona yükseldi. […]
Halil İbrahim Başer – Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tayar, Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketiminin sadece kurban bayramlarında gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabildiğini belirterek, “Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve yaklaşık 16 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde bu miktarın arttırılması gerekir” dedi. Prof. Dr. Mustafa Tayar, […]
Sorunlar ve çözüme ilişkin önerilere, son kez olması umuduyla bir kez daha değinilecektir. Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesinde Olanaklar Türkiye hayvancılığın geliştirilmesine uygun, uygun hale getirilebilecek ve hayvancılıktan başka üretim alternatifi olmayan geniş alanlara sahip bir ülkedir. Bu alanlar içerisinde,koyun ve keçi türlerinden başka yetiştiricilik seçeneği bulunmayan alanlar büyük paya sahiptir. Bu alanların değere dönüştürülebilmesinin tek yolu […]
Türkiye’de yoksulluk sürdürülebilir bir yaklaşım ile azaltılmak isteniyorsa bunun en önemli yolu hayvancılıktan geçer. Kırsal alanda yoksulluğun azaltılması, istihdama katkı, zayıf meraların değerlendirilmesi için küçükbaş hayvan yetiştiriciliği türkiye açısından önemlidir. 1980’li yıllardan sonra uygulanan politikalar tarımın ve dolayısıyla hayvancılığın genel ekonomi içerisindeki ağırlığını azaltmıştır. Bu durum, makro ekonomik yaklaşımlar açısından olması gereken bir süreç olarak […]
Türkiye’nin tarımsal envanterini çıkarmak ve bunu kolayca güncellenebilir bir yapıya kavuşturmak gerekir. Bu amaçla; Tarım Bakanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlanmalıdır. Hayvan verimlerine ilişkin bilgilerin ölçüm değerlerine dayalı olarak elde edilmesi için doğrudan bilgi toplayan bir oluşum gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla Türkiye’yi temsil eden belirli tespit alanları oluşturulmalı ve […]
Besi; tüketici istemlerinekarşılık verecek düzeyde mozayikleşmeye sahip olan bir karkası en kısa sürede ve ekonomik olarak elde etmek amacıyla hayvanların yoğun şekilde beslenmesi olarak tanımlanabilir. Ancak damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve dişiler ile düşük verimli ve yaşlı sığırların belli miktar ve kalitede et elde edebilmek için kesimden önce belli bir süre özel olarak beslenmesi […]
Ülkemizde hayvan populasyonu içinde önemli bir yer oluşturan koyun, mera ve otlak alanlarını en iyi şekilde değerlendirebilen hayvan türüdür.Koyun rasyonlarının %94’ünü kaba yem, %6 sını konsantre yem oluşturur.Koyunculuğun ekonomik olabilmesi için bol miktarda çayır mera alanlarının olması gerekir.Çünkü bu hayvan senenin 300-325 gününü merada geçirir.Türkiye’de toplam et üretiminin 1/4’ü sütün ise 1/5’i koyundan elde edilmektedir.Koyun […]